Thông báo lỗi không truy cập được các trang thương mại Trung Quốc

08/12/2017 11:25

Thông báo lỗi không truy cập được các trang thương mại Trung Quốc

Kính gửi Quý khách hàng!

Hiện nay một số địa chỉ IP của Việt Nam đang bị khoá truy cập vào các trang như Taobao.com, 1688.com, Tmall.com do chính sách bảo mật của họ. Vì vậy các trang thương mại đện tử Trung Quốc không thể truy cập và tiến hành giao dịch được. Để khắc phục tình trạng này, Quý khách có thể tải và cài đặt 1 trong 2 công cụ đổi IP của mình và tiến hành truy cập các trang thương mại Taobao, Tmall, 1688 như bình thường.

 

Link tải Ultrasurf: Click here

Link tải Freegate: Click here