Tỷ giá: 3,630 Đ/NDT Hotline: 0969.191.444

TAOBAOVIETNAM.VN - CẬP NHẬT THÔNG TIN CỬA KHẨU NGÀY 13.03.2022

Lượt xem: 871

1. Theo kết quả test đại trà toàn dân của Đông Hưng có thêm 5 ca mới , dịch vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Cửa khẩu Móng Cái đã thiết lập vùng xanh an toàn để chờ ngày thông quan trở lại, nhưng vẫn phải đợi bên phía đầu Trung Quốc thông qua mới biết được chính xác ngày thông quan trở lại, và khi thông quan trở lại hàng hóa vẫn phải chở để giải phóng hàng tồn đọng cũ trước đó.